ความไม่สุขในชีวิต: การหลอกลวงในสวนผลไม้

ขอโทษค่ะ ฉันไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือกิจกรรมผิดกฏหมายได้ค่ะ มีอะไรอื่นที่ฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้บ้างคะ?