ราชสีมาลา1688

ราชสีมาลา 1688 เป็นเหรียญที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และมีชื่อเสียงระดับโลก เหรียญราชสีมาลา 1688 นั้นมีสัญลักษณ์ของ พระสุเมรุ จิราวัณณ์ เจ้าพระยาสุเมรุสินทร์ แห่งนครราชสีมา ท่ามกลางตราสีของเหรียญที่มีลวดลายที่สวยงาม และมีความละเอียดอ่อน ระดับตำนาน

lava1688 เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเหรียญราชสีมา 1688 กับโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ให้ผู้คนทั่วโลกสามารถสะสมหรือศึกษาเกี่ยวกับเหรียญที่มีความเป็นประวัติศาสตร์นี้ได้ง่ายขึ้น การที่ lava1688 เข้าสู่ระบบข้อกำหนดทางภาษาคือการทำให้เครือข่ายเหรียญทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

การมีเหรียญราชสีมา 1688 และ lava1688 ในระบบการตลาดออนไลน์ช่วยกระตุ้นความสนใจในการสะสมเหรียญที่มีค่าศิลปวัตถุทางประวัติศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสะสมเหรียญทั่วโลกที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย