สร้างอาณาจักรแห่งควีนในเกม Lava1688

อยู่ในดินแดนของประเทศไทย มีเมืองหลวงที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อ “ควีน” นี่คือเมืองที่มีพระราชินีแห่งควีนตั้งอยู่บนยอดเขาและถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำลำธารที่สวยงาม เมืองควีนเต็มไปด้วยความงดงามและสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ

ในเมืองควีน มีปราสาทที่มีลวดลายที่มหัศจรรย์และน่าทึ่งอยู่ทุกมุม พระราชินีของควีนชื่อ “Lava1688” ที่เป็นที่รักของประชาชนทุกคน เธอมีเสน่ห์และปัญญาอันดีเยี่ยม และเป็นประจำในการช่วยเหลือประชาชนทุกคนในเมือง

ทุกๆ ปี เมื่อเวลาของช่วงฤดูร้อนมาถึง ก็จะมีเทศกาลสำคัญที่ชาวเมืองควีนร่วมสร้างความสุขภายในเมือง การเริ่มต้นของเทศกาลนั้นจะเริ่มจากการถวายสัตว์ให้แก่พระราชินี Lava1688 โดยการถวายสัตว์เริ่มต้นจากการจัดแสดงการแสดงที่เทียบเท่ากับสวรรค์

ในช่วงเทศกาลนี้ เมืองควีนจะเต็มไปด้วยความคึกคักและความเซ่งซี้ในทุกๆ มุม ทุกๆ คนจะร่วมกันเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับแม่น้ำลำธารและเมืองควีนในช่วงฤดูร้อน นี่คือควีน – อาณาจักรแห่งความสุขและความสง่างามในประเทศไทย เมืองที่ทำให้ทุกคนต้องท้องอยู่ในความสุขและความสง่างามทุกๆ ปี