เกิดขึ้นการจุดไฟที่คล้ายกับลาวา1688x: แผ่นดินไหว!

เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่จุดไฟที่คล้ายกับลาวา 1688x ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเวลาที่สะเทิน แผ่นดินไหว! อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก

การแผ่ระดับตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับสูงมาก ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีบ้านเสียหาย ถนนท่องเที่ยวชารุด และการเดินทางขาออกทั้งดา………………………………………………………