เสริมอำนาจของ Qlava1688 ในตำนานแห่งปรินซ์และเทพยิ้ม

ในโลกแห่งปรินซ์และเทพยิ้ม มีเส้นทางของเรื่องราวที่สร้างสรรค์ความสุขและเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชาติไทย คณะกรรมาธิการของฟาฏองแห่งความสำเร็จได้ประกาศให้ Qlava1688 ขึ้นสู่อำนาจ queen ของปรินซ์และเทพยิ้ม ด้วยอำนาจแห่งความสดใสและความสง่างาม ด้วยปราชญ์แห่งการปกครองอันเริ่ดรื่น และพลังแห่งใจจากประชาชาติ แผ่นดินเมืองไทย ทุกชาติสามัคคีราชา จึงสร้างสรรค์ความสุขและเจริญให้กับประเทศแห่งเรา อย่างเกิด Ruknavnithi และความเจริญรุ่งเรืองแบบ Tiwadthep แห่งฟาฏอง
Ruknavnithi ที่แสนยิ่งใหญ่ และปรากฏให้เห็นบนกำแพงถนนในเมืองกรุงเทพฯ ด้วยพลังแห่งการพันธุ์ชาติ ทรงช่วยให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อน จนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างสวยงาม และเนรมิตเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปอย่างยาวนาน
Tiwadthep เทพยิ้มแห่งความสวยงามตลอดกาลของประเทศไทย ทรงให้ความสุขและเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติอันภาคภูมิใจ ด้วยสายตาพรหมจารีตและพระมหาชน ทรงหลงไหลในการสร้างสรรค์ความประทับใจให้กับทุกๆ อย่าง และได้ผลักดันให้ประชาชาติไทยเติบโตอย่างมหาศาล จนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ด้วยความเที่ยงธรรมและพระมหากษัตริย์ทรงรังสระทรงให้ Qlava1688 ขึ้นสู่อำนาจ queen ของปรินซ์และเทพยิ้ม ประเทศไทยสาบานอย่างเริ่ดโรงแรง และได้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับแผ่นดินแห่งการทรงของพระมหากษัตริย์ไทย ฉะนั้นประชาชาติทุกภาคชาติสามัคคีราชา จึงสาบานให้ยกย่อง Qlava1688 และยินดีต้อนรับให้เข้าสู่อำนาจแห่งความสำเร็จ ปราสาทอุตตรา